Материали за риболова

Материали които могат да ви помогнат да хванете повече риба.

Риболов

Сомът изключителен прилича по някои характеристики на налим, въпреки, че не са роднини, имат общи качества и особености в дадени функции. И двете риби се смятат за чистници на морското дъно или още наричани санитари. За стръв им служат малки риби, жаби, червеи и други. И двете риби са дънни обитатели обичат да живеят около дъното, но не и на самата тиня. Не живеят на стада, а поединично. Може да се каже, че и двете риби са „домашари“ и веднъж избрали убежището си остават там до края на дните. Намиращи се на една и съща територия сом и налим не могат да съжителстват. Сомът ловува във водата и в повърхността. Може да нападне стадо червеноперки, които са тежки по 10 кг, но това е в по-ранната му възраст. След като остарее става по-трудно подвижен и това го задържа повече на едно място. Едрият сом има способността да засмуче жертвата на…
Рибата сом е най-големият хищник познат по нашите водоеми. Има характерно издължено тяло и ситни люспи. Главата му е много голяма, сплескана от горе и долу. Устата е широка и покрита с мустачки. Пастата му има дребни и остри зъби. С вида на устата си сомът, може да погълне дори жертва, която го превъзхожда по размери, но това става рядко, защото основната му прехрана са дребни рибки, миди и раци. Някога преди десетки години се улавяли огромни екземпляри тежащи към 300 г., а днес за обичайни размери се смята сом с тегло в порядъка на 40 кг и 120 за видовете над 20 години. Сомът живее до 35 години. Сомът е студено водна риба и при покачване на температурата на водата той се вцепенява и остава неподвижен. Целия живот прекарва по дъната на водоеми, в най-тъмни и тинести места, дупки, измежду камъни и други. Дори прехраната на сома става нощем,…
Язовира се намира покрай село Алино. Погледнат от позиция на растителност тя не е много богата. Рибари споделят от опита си там, че местата не са сравнително удобни, а и самият път минава на няколко метра от водата, което създава предпоставки рибата да бяга. Лови се главно риба като шарани и таранки. Костура е под съмнение, но като се има в предвид факта, че обитава на всякъде, то не е изключено и в язовир Алино да се среща. Тук могат да се хванат и червеноперка, толстолоб и морунаш. За повечето екземпляри от вида тостолоб са характерни парчета от по 7 и 8 кг. Сред видовете риби има още - каракуда, клен, пъстърва. Интересно за любителите на риболова ще е и таксата, която варира към 10 лв за риболов на 1 бр. въдица, а заплащайки тази такса всеки може да се пробва на улов на шаран, пъстърва, толстолоб и до тегло…
За най-опасна риба в нашето Черноморие очевидци и рибари с дългогодишен опит разказват, че това е Морски дракон с латинското име Trachinus draco. На вид тя изключително много прилича на морското попче. Има издължено тяло, заоблена муцуна, в страни е сплескана, а цвета й се различава от този на попчето с по-светли краски. Морският дракон е от обичайните обитатели на Черно море, но се смята и за най-страшната риба по водите в нашето море. При улов от рибари, познавачите я изхвърлят от мрежите си, като внимават за убождане от нея. Убождането от морския дракон може да е много болезнено, но не е смъртоносно. Главата на рибата е с клиновидна форма и източена назад. Има големи очи, разположени отстрани на главата. Краските й са зеленикави и кафяви до бледооранжеви. В морски дракон опасността идва от къса перка, разположена на гърба и с хрилно капаче, с остър шип. Те имат отровни жлези…
Сред представителите на Черно море съществуват само 3 вида риби, които са опасни и това са – Морски дракон; Скорпид и Звездоброец. За първият вече говорихме в предходната тема, а за Скорпидът трябва да се знае, че обитава каменисти места и дъното на водния басейн. За разлика от него Звездоброецът е изключително рядко срещана риба, а отровата му силна и се съдържа в многото шипове на тялото. Той е топлолюбива риба и се показва по плитчините, като крие главата си в пясъка и дебне само с очи, гледайки на горе. От тук идва и името му. За рибари и плажуващи, забелязването му във водоема е невъзможно, поради факта, че цвета му е сходен с пясъка на дъното, а заравянето му в дънната повърхност, допринася той да остане незабележим. Опасността от него идва само когато бива настъпен или притиснат някой от шиповете му. Не напада без причина. По време и при…

Вход