Риболов са сом

Рибата сом е най-големият хищник познат по нашите водоеми. Има характерно издължено тяло и ситни люспи. Главата му е много голяма, сплескана от горе и долу. Устата е широка и покрита с мустачки. Пастата му има дребни и остри зъби. С вида на устата си сомът, може да погълне дори жертва, която го превъзхожда по размери, но това става рядко, защото основната му прехрана са дребни рибки, миди и раци.

Някога преди десетки години се улавяли огромни екземпляри тежащи към 300 г., а днес за обичайни размери се смята сом с тегло в порядъка на 40 кг и 120 за видовете над 20 години. Сомът живее до 35 години.

Сомът е студено водна риба и при покачване на температурата на водата той се вцепенява и остава неподвижен.

Целия живот прекарва по дъната на водоеми, в най-тъмни и тинести места, дупки, измежду камъни и други. Дори прехраната на сома става нощем, а това време го кара да излиза от леговището. След хапване отново се прибира в убежището си и там може да остане цяла седмица. Това обяснява и ниските резултати при риболов на сом в летните месеци.

Сома обитава водите на Азовско и Черно море, както и Каспийско и Аралско море. У нас обитава главно водите на река Дунав, а по мнение на рибари се среща в Тунджа, Марица и някои язовири.

Сомът не обича теченията, укрива се по места, където има паднали дънери и други укрития. Най-често местата, в които се настанява са с един изход, а когато хареса едно място може да остане до края на живота си в него. В противен случаи, рядко сменя местообитанието. При водоеми богати на храна една яма може да е обитавана от два сома, в противен случаи не нараства повече от 1,5 до 5 кг.

Заради нарастващия размер на бракониерството в последните години, сомът не доживява своята преклонна възраст. Днес дори размер от 100 кг се смята за рядък вид.